Skip to main content
Ontwikkelen

Ontwikkelen voor
de toekomst.

SBB is een ontwikkelende bouwer. Met een kleine 100 jaar ervaring in de bouw en de vastgoedmarkt, weten we hoe we realistisch prestaties neer moeten zetten. De basis voor succes? Een open samenwerking en een scherpe blik. Zo worden projecten maakbaar, haalbaar én winstgevend.

Dit zeggen opdrachtgevers over ons

Wij hebben SBB leren kennen als een zeer professionele partner. Transparantie en efficiëntie in het totale ontwikkel- en bouwproces: van contractvorming t/m realisatie.

Tim van Ruiten | DirecteurWoonstichting Langedijk

De woningen en appartementen voor onze verhuurportefeuille zijn uitstekend opgeleverd binnen de afgesproken planning.

Ger de Boer | Projectleider VastgoedPré Wonen

SBB beheerst het ontwikkel- en bouwproces zeer goed: doelmatig, duidelijk en efficiënt. De recente samenwerking bij The Don hebben wij als onze nieuwe standaard bestempeld.

Wouter van den Eijnden | Managing PartnerRockfield Real Estate

Toekomstgerichte keuzes maken.

1000 woningen momenteel in ontwikkeling

200 woningen verkocht per jaar

We zijn een betrouwbare partner, ook financieel. Onze sterke aandeelhouder en de partnerships met banken maken ons kapitaalkrachtig en slagvaardig. We kunnen in een vroeg stadium (mee) investeren in grondposities. Snel beslissen en doorpakken waar dat nodig is.

We hebben alles in huis voor een integrale aanpak en nemen daarin graag de regie. We verbinden op een intelligente manier de juiste mensen of experts aan elkaar: ontwerpers, specialisten, adviseurs, ketenpartners. Stakeholders denken vanaf het begin mee. Weten voor wie je het doet, zorgt voor een ontwerp met een hoge verkoop- of verhuurbaarheid. Door meteen bij de start kritisch te zijn, kunnen we toekomstgerichte scenario’s én keuzes maken.

We werken samen met de beste

Kwaliteit =

Optimale balans tussen kostenefficiëntie, waarde-vermeerdering, levensduur

Als ontwikkelaar sturen we op de optimale balans tussen ontwerp, techniek, duurzaamheid, Total Cost of Ownership en opbrengstmaximalisatie. Meer gebruiksoppervlakte betekent meer inkomsten. Meer groen zorgt voor een betere uitstraling, maar straks ook voor hogere onderhoudskosten. Onze kennis van realisatie komt hierbij goed van pas. Kostenefficiëntie, waardevermeerdering, levensduur: we zoeken de ruimte, kennen de impact.

Kwaliteit =

We durven risico te nemen,
maar we nemen bovenal
verantwoordelijkheid

We durven risico te nemen, maar we nemen bovenal verantwoordelijkheid. We maken gedetailleerde kostenramingen en zorgen voor een gedegen projectaanpak met precieze doorlooptijden. We zijn niet bang om garanties af te geven. Aan kopers of huurders, maar net zo goed aan beleggers.

Een vraag over één van onze projecten? Meer informatie over ons en onze activiteiten?

Je kunt ons bereiken op 0251-27 77 77 of stuur je vraag per mail.

Ik wil meer weten over