Skip to main content

Waterrijk

Boskoop | Waterrijk

Wonen in een wijk met veel variatie

Expertise

Ontwikkeling
Realisatie

Locatie

Boskoop

Status

Opgeleverd

In Boskoop ontwikkelde Waterrijk Boskoop BV de nieuwe woonwijk Waterrijk die bestaat uit Waterrijk-West en Waterrijk-Boomgaard. In totaal gaat het om 441 eengezinswoningen en appartementen, een zogenoemde brede school en een plint voor maatschappelijke voorzieningen.

Waterrijk-West is een wijk met veel variatie aan woningtypen. Er zijn rijwoningen (ook voor starters), twee-onder-een-kapwoningen, vrije kavels, appartementen en sociale huurwoningen (ontwikkeling derden). Daarnaast is aan De Boomgaard een ‘brede school’ ontwikkeld door de gemeente Boskoop.

Alle woningen in Waterrijk-West liggen in een omgeving met veel water en groen. De oorspronkelijke slagen (smalle lange eilanden) zijn verbonden tot grotere eilanden met een eigen identiteit.

De architecten hebben woningen ontworpen die passen binnen de landelijke omgeving van Boskoop. Dit heeft geresulteerd in woningen in vele variaties, met gemetselde gevels en kappen voorzien van dakpannen. Door deze grote variatie wordt het dorpse karakter van het geheel versterkt.

Waterrijk Boskoop BV ontwikkelde integraal de nieuwe woonwijk Waterrijk. De integrale gebiedsontwikkeling behelst het gehele proces vanaf aankoop gronden tot en met oplevering van de woningen en het tienjarig onderhoud van de openbare ruimte.

Naast het vastgoed is het stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Verdere werkzaamheden betreffen de engineering van het bouw- en woonrijpmaken en de engineering van de bruggen. Waterrijk Boskoop BV heeft ten behoeve van de bestemmingsplanprocedures de gemeente ondersteund door het inbrengen van expertise.

Project

384 woningen

Oplevering

2017 – 2022

Opdrachtgever

Waterrijk Boskoop BV

Architect

Holvast & van Woerden
INBO
Klous + Brandjes Architecten
Architektenatelier

We werken samen met de beste

Een vraag over één van onze projecten? Meer informatie over ons en onze activiteiten?

Je kunt ons bereiken op 0251-27 77 77 of stuur je vraag per mail.

Ik wil meer weten over