Skip to main content

Rhapsody

Amsterdam | Rhapsody in West

Een bijzondere mix van duurzaamheid, openheid en verbinding met de buurt.

Rhapsody in West is een innovatief en zeer duurzaam woningbouwproject in de Kolenkitbuurt, pal aan de drukke ringweg A10. De bouwlocatie was een braakliggend terrein naast de westelijke ringweg A10. Het terrein had een belangrijke functie voor buurtbewoners: hier kwam men samen, werd gevoetbald en gebarbecued. Juist op deze geliefde plek moest een fors programma aan woningen worden ontwikkeld. Vanaf het begin hebben wij met ‘stadsproducers’ Urban Sync en het lokale kunstenaarscollectief Cascoland de buurt betrokken bij de ontwikkeling van Rhapsody.

Jeroen Marsman, algemeen directeur SBB: “We kunnen hier daadwerkelijk spreken van een zeer geslaagde transformatie. Dit komt niet alleen door de gekozen vorm van losse woonblokken in een open binnentuin, maar ook door de invulling. Het verhoogde binnenterrein is openbaar toegankelijk en fungeert als een community met onder meer een koffiehuis en huiswerkbegeleiding voor de hele buurt. Een logeerhuis, bedoeld voor visite van ver. Een kas en een BBQ voor gezamenlijk gebruik. Community-managers (deels bewoners), die de zorg hebben over deze publieke functies. Een nieuwe manier van ‘stadmaken’ pur sang.”

Een bijzondere mix van duurzaamheid, sociale inclusie en relevantie voor verdichtingsopgaves

Het ontwerp biedt oplossingen voor tal van uitdagingen, van geluids- en fijnstofproblematiek en watermanagement, tot klimaatopgaven, community building en sociale veiligheid. Ondanks de complexe locatie is het resultaat een open en toegankelijke stadsoase met een parkachtig karakter. Dat is onder meer gelukt door de bijzondere vormentaal. De afgeronde vormen buigen het geluid van de snelweg af en zorgen voor een optimale ruimtelijke beleving, ondanks de dichte bebouwing.

Toekomstbestendig
Het project is flexibel van opzet. Er zijn verschillende indelingen van de blokken mogelijk, ook op een later moment nog. Daarmee houdt het rekening met de behoeften van (toekomstige) bewoners en blijft het lang van waarde.

Duurzaam waar het maar kan
Het ensemble biedt oplossingen voor tal van uitdagingen, van geluids- en fijnstofproblematiek en watermanagement tot klimaatopgaven, community building en sociale veiligheid. Om deze lawaaiige plek bewoonbaar te maken hebben we gekozen voor een hoge ‘rug’ aan de A10 en de Bos en Lommerweg met eenzijdig georiënteerde woningen. Het restgeluid dat van de twee verkeersaders het binnenterrein binnenkomt, wordt afgebogen door de afgeronde vormen van de blokken en deels geabsorbeerd door de gevels. Opmerkelijk is ook de extreem goede energieprestatie met een negatieve EPC  van – 0,037, een verbetering van 109% ten op zichtte van de wettelijke eis tijdens het indienen. Het hele complex is feitelijk een grote energiefabriek; de bewoners leveren na aftrek van eigen gebruik energie aan het net. Dit is te danken aan de compacte opzet en aan vele andere maatregelen, waarbij de zonnecellen op de daken een enorme bijdrage leveren.

Slimme oplossingen
Het hoogteverschil van 4,5 meter tussen de snelweg en het Jan van Schaffelaarplantsoen is gebruikt om het maaiveld trapsgewijs op te tillen. Onder het oplopende maaiveld met groen- en waterpartijen zijn de minder aantrekkelijke functies zoals parkeren (auto’s en fietsen), bergingen, wateropslag voor de bovengelegen tuinen en installaties gesitueerd. Het oplopende maaiveld is tevens de uitnodigende entree van het binnenterrein met bomen en vaste planten, waterpartijen, horeca met terras en de gemeenschappelijke kas.

Community building
Sociale veiligheid in Rhapsody wordt gekenmerkt door openheid. Door de opzet van de blokken zijn er altijd ogen op straat. Vanuit de woningen is zicht op de publieke ruimte. De community managers zorgen voor het versterken van het contact met de bewoners en de buurt. Zij dragen zorg voor de algehele woonkwaliteit en organiseren (buurt)activiteiten.

Samenwerken?
Wij zijn ontwikkelaar en bouwer. Een krachtige combinatie. Het combineren van deze twee disciplines past ons goed en maakt ons sterk. Benieuwd naar wie wij zijn? Maak kennis met ons team.

Meer weten over dit project?

Een vraag over één van onze projecten? Meer informatie over ons en onze activiteiten?

Je kunt ons bereiken op 0251-27 77 77 of stuur je vraag per mail.

Ik wil meer weten over