Skip to main content

Rhapsody in West

Amsterdam | Rhapsody in West

Innovatief

Expertise

Ontwikkeling
Realisatie

Locatie

Amsterdam

Status

Gerealiseerd

Middels een tender heeft de ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs de opdracht verworven voor de ontwikkeling en realisatie van het Project ‘Rhapsody in West’. De locatie bevindt zich aan het Jan van Schaffelaarplantsoen in Amsterdam West en was het laatste te bebouwen onderdeel tussen de Bos en Lommerweg en de ring A10. Hier zijn, verdeeld over vijf gebouwen, 239 huurwoningen,
400 m2 commerciële ruimte en 196 parkeerplaatsen in onderliggende parkeergarages gerealiseerd.

Visie

De beoordeling van de tender vond in eerste instantie niet plaats op basis van prijs maar op visie. Deze visie moest betrekking hebben op duurzaamheid en energieverbruik (EPC-waarde) maar ook hoe, met de nieuwe ontwikkeling, een positieve impuls gegeven kon worden aan de Kolenkit-buurt. De winnende visie is vormgegeven door onder meer te kiezen voor een integrale benadering waarbij met de belangen en wensen van alle stakeholders rekening is gehouden. Dit komt terug bij de invulling van het programma, de manier waarop de buurt betrokken kan worden, de mate van duurzaamheid op het gebied van energie, hoe geluid (met name A10) gereduceerd kan worden, hoe groen bijdraagt aan een positieve woonomgeving en niet in het minst hoe de vormgeving van het plan de buurt een boost kan geven.

Buurtparticipatie

Rhapsody in West is middels buurtparticipatie ‘geland’ in de wijk. Niet alleen door een goed programma, waar behoefte aan is, te realiseren, maar ook door de openbare ruimte in het plan voor en door de (buurt)bewoners te laten inrichten. SYNC, producent van projecten in de stedelijke omgeving, heeft daarbij onder andere de energie en ervaring van kunstenaarscollectief Cascoland.nl ingezet en buurtorganisaties en bewoners gevraagd om mee te denken en mee te doen.

Geluid

Het Jan van Schaffelaarplantsoen is van verschillende kanten zwaar belast door geluid. Waaronder de ringweg A10, het industrieterrein Westpoort en de Bos & Lommerweg. Met de opzet van Rhapsody in West is geluidshinder tot het minimum beperkt. De oostzijde is door een woonplateau afgezoomd met een woonblok. Dit woonblok heeft de taak om het merendeel van de geluidbelasting van de ringweg A10 te weren. Het blok is opgebouwd uit drie geschakelde woontorens, met vijf woningen op een laag. Mede door het slim georiënteerde ontwerp, geluidluwe geveldelen en het gebruik van geluidsabsorberende materialen wordt het geluid binnen de norm gehouden.

Innovatief energiegedrag
Opvallend aan dit project is het energiegedrag: Rhapsody in West levert energie op in plaats van dat het energie kost en heeft daarmee een negatieve epc. De daken van Rhapsody in West vormen tezamen een immense zonne-energiecollector. Op het dak van het ruggebouw, aan de ring A10, staan collectoren die met hun opvallende afmeting symbool staan voor het innovatieve karakter.

Project

239 appartementen

Oplevering

2019

Opdrachtgever

Ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs

Architect

TANGRAM architectuur en stedelijk landschap

We werken samen met de beste

Een vraag over één van onze projecten? Meer informatie over ons en onze activiteiten?

Je kunt ons bereiken op 0251-27 77 77 of stuur je vraag per mail.

Ik wil meer weten over