Skip to main content

Albert’s Hoeve

Castricum | Albert’s Hoeve

Informeel wonen in een parkachtige omgeving

Expertise

Ontwikkeling
Realisatie

Locatie

Castricum

Status

Gerealiseerd

SBB ontwikkelt en realiseert 28 woningen aan de Laan van Albert’s Hoeve in Castricum.

Groen en duurzaam

Bij de nieuwe invulling van het terrein is gestuurd op het respecteren van de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Daarnaast is gekozen om een zo groen mogelijke invulling te maken met zo min mogelijk verharding. Het voorstel is om de nieuwe verharding uit te voeren door middel van een zogenoemde half-verharding. Dit versterkt het groene karakter van het plan. Tot slot is bij de stedenbouwkundige opzet gekeken om de woningen zoveel mogelijke te laten profiteren van passieve zonne-energie, wat ook gunstig is voor de GPR-score (energiescore).

Informeel karakter

Het plan bestaat uit een 5-tal korte rijen die enigszins los op de aanwezige kavel zijn “gestrooid”. Hierbij zijn de afwijkende lijnen van het reeds aanwezige kinderdagverblijf het vertrekpunt geweest. De woningen zijn alle georiënteerd op het zuiden. Bewust is gekozen om de woningen relatief kleine achtertuinen te geven. Hierdoor kan de ruimte tussen de rijen een groene invulling krijgen. Deze ruimte kan informeel worden ingericht met bijvoorbeeld natuurlijk spelen. Kleine hoogteverschillen geven ook aanleiding tot spelen en zorgen voor privacy tussen de woningen onderling en tussen de woningen en de Laan van Albert’s Hoeve. Door deze opzet wordt de openbare ruimte met een parkachtige kwaliteit als bindmiddel ingezet.

Woningen
Het plan omvat 20 eengezinswoningen en 8 kleinere zogenaamde rug-aan-rug woningen in het betaalbare koopsegment, waardoor ze bereikbaar zijn voor starters op de woningmarkt. De acht kleiner zogenaamde rug-aan-rug woningen zijn zo’n 60 vierkante meter. De twintig eengezinswoningen zijn ongeveer 100 vierkante meter.

Project

28 woningen

Oplevering

2016

Opdrachtgever

SBB Ontwikkelen en Bouwen

Architect

BBHD architecten & ingenieurs

We werken samen met de beste

Een vraag over één van onze projecten? Meer informatie over ons en onze activiteiten?

Je kunt ons bereiken op 0251-27 77 77 of stuur je vraag per mail.

Ik wil meer weten over