Skip to main content
Nieuws

Op weg naar duurzame woningbouw

By 29 september 2022No Comments

Vanmiddag ondertekenden wij het convenant Toekomstbestendig Bouwen. Dit deden wij samen met een groot aantal andere partijen waaronder provincies, gemeenten én marktpartijen. Wij bundelen de krachten om de leefomgeving van een duurzame toekomst samen vorm te geven. De resultaten dienen als input voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de landelijke politiek met als doel concrete stappen te zetten naar een klimaatpositieve bouw- en vastgoedsector.

Convenant Toekomst bestendig Bouwen

Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, hebben de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en provincie Utrecht een convenant voor duurzame woningbouw opgesteld. Hierin staan ambitieuze afspraken, strenger dan de huidige wettelijke normen, zodat er sneller, goedkoper en duurzamer woningen gebouwd kunnen worden. Onze medeondertekenaars komen vooral uit de regio Amsterdam en de provincies Utrecht en Flevoland: het deel van Nederland waar 30% van de woningbouwopgave gerealiseerd moet worden. Het convenant is inmiddels ondertekend door meer dan 75 organisaties, waaronder 30 gemeenten, 3 provincies en meer dan 30 ontwikkelaars en bouwbedrijven.

Een overzicht van wie meetekenden vind je hier.