Skip to main content
Nieuws

Aanbieding initiatiefplan Buitenplaats

By 19 januari 2023No Comments

Woensdag was er een officieel moment in het (tijdelijke) gemeentehuis van de gemeente Haarlemmermeer. Polderstaete en SBB hebben, na een periode waarin met veel plezier invulling is gegeven aan de overeengekomen intentieovereenkomst Cruquius – Bennebroekerdijk cluster 5, het resultaat van onze inspanning aan de gemeente Haarlemmermeer gepresenteerd.

Het voorliggende stedenbouwkundige plan op hoofdlijnen voor Landgoed Post van Krayenhoff is naar ons inzicht een heel mooi en afgewogen plan geworden en een verrijking voor Cruquius en Haarlemmermeer. Het levert een belangrijke bijdrage aan de woonopgave en versnelling van de woningbouwproductie. Ook omwonenden uit de klankbordgroep zijn enthousiast over het voorlopige plan en de eerste schetsen.

Dit plan is tot stand gekomen dankzij de inzet van verschillende partijen, waaronder ook vele medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer. Wij danken hen voor hun inzet. We zien de toetsing van het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen met vertrouwen tegemoet.

Wonen op een landgoed

Met dit eerste deelgebied wordt in het open gebied langs de Bennebroekerdijk het bestaande gronddepot getransformeerd naar woningbouw. Als basis voor de stedenbouwkundige structuur is gekozen voor een referentie naar een landgoed of buitenplaats met een landhuis als hoofdgebouw, een poortgebouw, een oranjerie, een herenboerderij en een volksbuurtje dat op het landgoed is ontstaan. Een groene structuur als basis is een belangrijke component om de sfeer en uitstraling van een landgoed te bereiken.